-->

Saturday, January 10, 2009

AL-MUWATHTHA`~ Karya IMAM MALIK RA
Insya Allah, akan disajikan pengenalan terhadap kitab-kitab as-Sunnah secara ringkas dalam bahagian kitab ini, mudah-mudahan bermanfaat.

1. Kitab al-Muwaththa` Karya Imam Malik

a. Pengarangnya

Beliau adalah Abu Abdillah, Malik bin Anas al-Ashbuhi, Imam Dar al-Hijrah (Madinah), bahkan imam kaum Muslimin pada masanya. Imam adz-Dzahabi berkata, “Ia adalah seorang Imam, al-Hafizh, Faqih umat, Syaikhul Islam…”


b. Kitab al-Muwaththa`

Tema ini mencakup hadits-hadits Rasulullah SAW, perkataan para shahabat dan fatwa Tabi’in.


c. Sebab Penamaannya

Dinamakan demikian karena dua hal: Pertama, karena melaluinya beliau hadits menginjakkan hadits tersebut (terjemah harfiah kata Wathi`a, dan Muwaththa` adalah ism Maf’ul-red), maksudnya memudahkannya bagi manusia.


d. Jumlah Haditsnya

Jumlah hadits dalam al-Muwaththa`, riwayat Yahya bin Yahya al-Andalusi mencapai 853 hadits. Abu Bakr al-Abhari berkata, “Secara global, Atsar dari Nabi SAW, para shahabat dan Tabi’in yang terdapat di dalam al-Muwaththa`ada 1270 hadits,secara Musnad (memiliki sanad) berjumlah 600 hadits, Mursal berjumlah 222 hadits dan Mauquf berjumlah 613 hadits serta dari perkataan Tabi’in berjumlah 295 hadits.

Boleh jadi, jumlahnya berbeza-beza disebabkan adanya perbezaan riwayat-riwayat al-Muwaththa` dari Imam Malik. Sebab lainnya, kerana beliau selalu merapikan dan mengevaluasinya, di mana dalam mengarang dan merapikannya itu beliau lakukan selama 40 tahun.e. Syarah-Syarah al-Muwaththa`

Di antara kitab-kitab syarah terpenting al-Muwaththa` adalah:
1. al-Istidzkar Fi Syarh Madzahib’Ulama al-Amshar
2. at-Tamhid Li Ma Fi al-Muwaththa` Min al-Ma’ani Wa al-Asanid, kedua kitab ini karya Ibn ‘Abd al-Barr (W.463)
3. Syarh al-Imam az-Zurqani ‘Ala al-Muwaththa`
4. Syarh al-Imam as-Suyuthi

Wallahu a’lam. (AH)

0 comments:

Post a Comment

komen anda sangat dialu-aluan

Update Download

 • Tiada Link

  Harap maaf. Tiada update download yang terbaru. Ada sapa2 nak sumbangkan benda untuk didownload?

 • Tiada Link

  Harap maaf. Tiada update download yang terbaru. Ada sapa2 nak sumbangkan benda untuk didownload?

 • Tiada Link

  Harap maaf. Tiada update download yang terbaru. Ada sapa2 nak sumbangkan benda untuk didownload?

 • Tiada Link

  Harap maaf. Tiada update download yang terbaru. Ada sapa2 nak sumbangkan benda untuk didownload?