-->

Monday, September 17, 2007

Wajibnya Puasa Ramadhan
Wajibnya Puasa Ramadhan, Huraian
Keutamaan Berpuasa Dan Hal-hal Yang
Berhubungan Dengan Puasa ItuAllah Ta'ala berfirman:

"Hai sekalian orang yang beriman!
Diwajibkanlah puasa atas engkau semua
sebagaimana yang diwajibkan atas
orang-orang yang sebelum engkau semua
itu," sampai kepada firmanNya: "Bulan
ramadhan yang di dalamnya itu diturunkan
al-Quran, sebagai :petunjuk untuk semua
manusia dan merupakan
keterangan-keterangan dari petunjuk dan
yang memperbezakan antara kebenaran dan
kesesatan. Maka barangsiapa di antara
engkau semua ada yang menyaksikan bulan
Ramadhan, hendaklah berpuasa dan
barangsiapa yang sakit atau dalam
perjalanan, maka berpuasalah menurut
hitungan yang tidak dipuasainya itu pada
hari-hari yang lain," sampai akhirnya
ayat. (al-Baqarah: 183)

1212. Dari Abu Hurairah r.a., katanya:
"Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Allah 'Azzawajalla berfirman - dalam
Hadis qudsi: "Semua amal perbuatan anak
Adam - yakni manusia - itu adalah
untuknya, melainkan berpuasa, kerana
sesungguhnya puasa itu adalah untukKu
dan saya akan memberikan balasan
dengannya. Puasa adalah sebagai perisai
- dari kemaksiatan serta dari neraka.
Maka dari itu, apabila pada hari
seseorang di antara engkau semua itu
berpuasa, janganlah ia bercakap-cakap
yang kotor dan jangan pula bertengkar.
Apabila ia dimaki-maki oleh seseorang
atau dilawan bermusuhan, maka hendaklah
ia berkata: "Sesungguhnya saya adalah
berpuasa." Demi Zat yang jiwa Muhammad
ada di dalam genggaman kekuasaanNya,
nescayalah bau busuk dari mulut
seseorang yang berpuasa itu lebih harum
di sisi Allah daripada bau minyak
kasturi. Seseorang yang berpuasa itu
mempunyai dua kegembiraan dan ia dapat
merasakan kesenangannya, iaitu apabila
ia berbuka, ia pun bergembiralah dan
apabila telah bertemu dengan Tuhannya,
ia pun gembira dengan adanya amalan
puasanya." (Muttafaq 'alaih)


Dan ini adalah lafaz riwayat Imam Bukhari.

Dalam riwayat Imam Bukhari yang lain
disebutkan: Allah berfirman dalam Hadis
qudsi:

"Orang yang berpuasa itu meninggalkan
makan, minum dan syahwatnya kerana taat
pada perintahKu - Allah. Puasa adalah
untukKu dan Aku akan memberikan
balasannya, sedang sesuatu kebaikan itu
dibalas dengan sepuluh kali lipat
gandanya."


Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan:


"Setiap amal perbuatan anak Adam - yakni
manusia itu, yang berupa kebaikan akan
dilipat gandakan pahalanya dengan
sepuluh kalinya sehingga tujuh ratus
kali lipatnya. "


Allah Ta'ala berfirman:

"Melainkan puasa, kerana sesungguhnya
puasa itu adalah untukKu dan Aku akan
memberikan balasannya. Orang yang
berpuasa itu meninggalkan
kesyahwatannya, juga makanannya
semata-mata kerana ketaatannya pada
perintahKu. Seseorang yang berpuasa itu
mempunyai dua macam kegembiraan, sekali
kegembiraan di waktu berbukanya dan
sekali lagi kegembiraan di waktu menemui
Tuhannya. Nescayalah bau busuk mulut
orang yang berpuasa itu lebih harum di
sisi Allah daripada bau minyak kasturi."
1213. Dari Abu Hurairah r.a. pulabahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Barangsiapa yang menafkahkan sepasang
binatang - yakni dua ekor kuda, lembu
atau pun unta - dalam kepentingan
fi-sabilillah, maka ia akan dipanggil
dari semua pintu syurga dengan ucapan:
"Hai hamba Allah, inilah yang lebih
baik." Maka jikalau seseorang itu dari
golongan ahli shalat, ia akan dipanggil
dari pintu Shalat, barangsiapa yang
termasuk dalam ahli jihad, ia akan
dipanggil dari pintu Jihad, barangsiapa
yang termasuk dalam ahli puasa, ia akan
dipanggil dari pintu Rayyan - ertinya
puas atau kenyang minuman, barangsiapa
yang termasuk dalam ahli sedekah, maka
ia dipanggil dari pintu Shadaqah."


Abu Bakar r.a. berkata:
"Bi abi anta wa
ummi ya Rasuiullah, tidak ada kerugian
sama sekali bagi seseorang yang telah
dipanggil dari pintu-pintu itu, tetapi
apakah ada seseorang yang dipanggil dari
semua pintu itu?" Beliau s.a.w.
menjawab: "Ya, ada dan saya mengharapkan
agar anda termasuk dalam golongan orang
yang dipanggil dari segala pintu tadi."
(Muttafaq 'alaih)
1214. Dari Sahl bin Sa'ad r.a. dari Nabi
s.a.w., sabdanya: "Sesungguhnya di dalam
syurga itu ada sebuah pintu yang disebut
pintu Rayyan - ertinya: Puas dan kenyang
minum. Dari pintu ini masuklah semua
orang yang berpuasa besok pada hari
kiamat. Tidak ada seorang yang selain
orang-orang yang berpuasa itu yang dapat
masuk dari pintu itu. Dikatakanlah:
"Manakah orang-orang yang berpuasa."
Mereka itu lalu berdiri, lalu tidak
seorang pun yang dapat masuk dari pintu
Rayyan tadi selain orang-orang yang
berpuasa. Jikalau mereka telah masuk
seluruhnya, lalu pintu itu pun
ditutuplah, jadi tidak seorang pun lagi
yang dapat memasukinya." (Muttafaq 'alaih)

1215. Dari Abu Said r.a., katanya:
"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tiada
seorang hamba pun yang berpuasa sehari
dengan niat fi-sabilillah - yakni
semata-mata menuju kepada ketaatan
kepada Allah, melainkan Allah akan
menjauhkan wajahnya - yakni dirinya
-kerana puasanya tadi, sejauh perjalanan
tujuh puluh tahun dari neraka."
(Muttafaq 'alaih)

1216. Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya
Nabi s.a.w. bersabda: "Barangsiapa yang
berpuasa Ramadhan kerana didorong oleh
keimanan dan mengharapkan keredhaan
Allah, maka diampunkanlah untuk
dosa-dosanya yang terdahulu." (Muttafaq
'alaih)

1217. Dari Abu Hurairah r.a. pula
bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Apabila bulan Ramadhan telah datang,
maka dibukalah pintu-pintu syurga,
ditutuplah pintu-pintu neraka dan
diikatlah semua syaitan." (Muttafaq 'alaih)

1218. Dari Abu Hurairah r.a, pula
bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Berpuasalah kerana melihat - rukyah -
bulan dan berbukalah kerana melihat
bulan. Maka apabila terhalang oleh awan
atas mu semua, maka sempurnakanlah
hitungan bulan Sya'ban sebanyak tiga
puluh hari." (Muttafaq 'alaih)

Ini adalah lafaznya Imam Bukhari.

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan:

"Maka jikalau tertutup oleh awan atasmu
semua, maka berpuasalah sebanyak tiga
puluh hari."

0 comments:

Post a Comment

komen anda sangat dialu-aluan

Update Download

 • Tiada Link

  Harap maaf. Tiada update download yang terbaru. Ada sapa2 nak sumbangkan benda untuk didownload?

 • Tiada Link

  Harap maaf. Tiada update download yang terbaru. Ada sapa2 nak sumbangkan benda untuk didownload?

 • Tiada Link

  Harap maaf. Tiada update download yang terbaru. Ada sapa2 nak sumbangkan benda untuk didownload?

 • Tiada Link

  Harap maaf. Tiada update download yang terbaru. Ada sapa2 nak sumbangkan benda untuk didownload?